HBB Groep en Brolan Vastgoed kopen voormalig jeugdinstelling in Driehuis

29-09-2022

HBB Groep en Brolan Vastgoed hebben in juli jl. de gebouwen van de voormalige jeugdinstelling Levvel5 aan de Duin- en Kruidbergerweg 1 te Driehuis gekocht. De bestaande panden, aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zijn aangekocht met de ambitie om op deze locatie te herontwikkelen voor een bredere doelgroep, onder andere huisvesting voor jongeren en ouderen.

De huidige locatie bestaat uit vier paviljoens en een hoofdgebouw met een activiteitencentrum. De ontwikkelcombinatie HBB Groep en Brolan Vastgoed gaat de locatie de komende periode herontwikkelen binnen een breed maatschappelijk kader.

Martijn van de Poll, directeur HBB Groep: “In deze natuurlijke omgeving richten wij ons op een duurzame en natuurinclusieve herontwikkeling, afgestemd op de mens én de natuur. Een gebiedsontwikkeling met een zeer hoog ambitieniveau. Wat recht doet aan deze bijzondere locatie en waar huidige en toekomstige generaties fijn kunnen leven.”  

“De unieke ligging tegen de bossen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de kust zorgen voor ingrediënten waarmee wij een bijzondere, toekomstbestendige en waardevolle nieuwe woonomgeving kunnen gaan creëren”, aldus Piet de Geus.

Tijdelijke huisvesting COA
Tijdens de herontwikkeling zal de locatie de komende jaren verhuurd worden aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Jonge vluchtelingen worden door het COA naar verwachting vanaf eind 2022 in de leegstaande panden ondergebracht. De verschillende paviljoens van de voormalige jeugdzorginstelling krijgt hiermee haar maatschappelijke functie voor jongeren weer terug.