Brede school & wonen IJburg

Brede school en appartementen

Dit gebouw bestaat uit een brede school en 6 appartementen. Door de samenwerking van kbs de Archipel, basisschool de Poseidon en Partou kinderopvang kan bredeschool IJburg een gezamenlijk aanbod bieden waarbij het kind centraal staat. Doordat de scholen en de BSO op verschillende tijden open zijn, ontstaat de mogelijkheid van dubbelgebruik van de ruimten.

Architect: Jeanne Dekkers Architectuur
Rol: Construct
Locatie: Eva Besnyostraat, Amsterdam