Duin en Kruid

Driehuis
gebiedsontwikkeling
in ontwikkeling

“De bestaande panden, aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zijn aangekocht met de ambitie om op deze locatie te herontwikkelen voor een bredere doelgroep, onder andere huisvesting voor jongeren en ouderen’’

Aan de zuidkant van Driehuis ligt de prachtige locatie Duin en Kruid. De bestaande panden, aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, zijn aangekocht met de ambitie om op deze locatie te herontwikkelen voor een bredere doelgroep, onder andere huisvesting voor jongeren en ouderen.

De huidige locatie bestaat uit vier paviljoens en een hoofdgebouw met een activiteitencentrum. De ontwikkelcombinatie HBB Groep en Brolan Vastgoed gaat de locatie de komende periode herontwikkelen binnen een breed maatschappelijk kader.

Tijdens de herontwikkeling is de locatie de komende jaren verhuurd worden aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met HBB Groep via 023 206 23 00 of info@hbbgroep.nl.

Locatie

Duin- en Kruidbergerweg 1 te Driehuis

Rol HBB Groep

Development

Partners

Ontwikkelcombinatie HBB Groep en Brolan Vastgoed