LINK!

Haarlem
woningbouw
gerealiseerd

Met LINK! worden 90 appartementen in het middeldure huursegement gerealiseerd. Daarnaast een stallingsgarage met 81 parkeerplekken. Ook komen in de kelder collectieve fietsenbergingen en een stallingsruimte voor scootmobiels. Het gebouw kent een kleine collectieve ruimte voor bijeenkomst en spel voor de bewoners. Deze ruimte grenst aan het binnenterrein.

Natuurlijk wordt LINK! een gasloos en duurzaam gebouw.

Met LINK! wordt voorzien in een dringende behoefte. Het middeldure huursegment is schaars in de buurt, stad en zelfs regio. Uit de buurtmonitor blijkt dat in de Slachthuisbuurt zo’n 70% van de huidige voorraad uit sociale huurwoningen bestaat. De buurt kent bovendien een grote diversiteit aan bewoners, zowel in leeftijdsgroep als in herkomst. Met LINK! zetten wij in op het 100% bedienen van het middeldure huursegment voor een diverse bewonersgroep.

LINK! omvat een groot aantal woningen die geschikt zijn voor eenpersoonshuishoudens, voor samenwonenden in een vroege fase van hun wooncarrière, samenwonenden in een latere levensfase en ook voor samenwonenden met een kind. Het zijn woningen voor mensen die willen doorstromen vanuit een sociale huurwoning, of voor woningzoekenden aan wie de markt in Haarlem geen betaalbaar alternatief biedt.

De keuze uit toekomstbestendige betaalbare twee- of driekamerappartementen bevordert de doorstroming in de buurt en mogelijk ook vanuit Haarlem als totaal. De opzet van het gebouw en diversiteit aan bewoners dragen optimaal bij aan de sociale interactie.

Architect:FARO Architecten
Rol:Development & Construct
Locatie:Willem Arondéusstraat, Haarlem

Interesse in wonen in dit project?

Kijk dan voor meer informatie op de website: www.linkhaarlem.nl.

LINK! nieuwsbrief omwonenden

Meldt u zich hier als omwonende van LINK! aan en wij houden u op de hoogte over de bouwwerkzaamheden.