Ontwikkelzone Zuid-West

Haarlem
gebiedsontwikkeling
in ontwikkeling

Het aaneenschakelen van 13 kleine buurten

In de bedrijvenstrook langs de spoorlijn in Haarlem Zuid-West ontwikkelt de Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW) – een samenwerking tussen HBB Groep en Hoorne Vastgoed, minstens 1.500 woningen en aanvullende functies als parkeren en voorzieningen. Ook zal er veel aandacht worden besteed aan groen in de openbare ruimte.

Het plangebied loopt over een lengte van circa 1.500 meter parallel aan de spoorlijn Haarlem-Leiden en bestaat deels uit een verouderd bedrijventerrein. Mecanoo architecten inventariseert de mogelijkheden voor woningbouw. Dat gebeurt in samenspraak met onder meer bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem. Francine Houben van Mecanoo ziet het als een uitdaging om het versnipperde en rommelige gebied te veranderen in ‘een groene wereld’. Het gaat volgens haar niet om de ontwikkeling van één buurt, maar om een aaneenschakeling van 13 kleine buurten.

Architect: Mecanoo Architecten
Rol: Development & Construct
Locatie: Stadsdeel Zuid-West, Haarlem