PENdorp, Voltastraat

Gebiedsontwikkeling met behoud bestaande parkstructuur

Het terrein aan de Voltastraat in Alkmaar, het voormalige PENdorp, heeft een oppervlakte van circa 7 hectare en zal ontwikkeld worden tot een woonwijk met zowel hoog- als laagbouw. Het terrein heeft een bijzondere historie, een prachtige structuur van groen en waterpartijen, destijds niet openbaar toegankelijk waardoor het een verborgen park was. De structuur van het gebied met het parkachtige karakter blijft in de nieuwe ontwikkeling behouden. Een groenrijke omgeving met waterpartijen die in de toekomst wél openbaar toegankelijk zullen zijn. Het wordt een bijzondere wijk, met hoge kwaliteit en met duurzaamheid als basis, waaronder een aardgasloze wijk.

Om aansluiting te vinden in de omgeving is het ontwikkelteam met de gemeente Alkmaar in overleg voor een goede planologische invulling van het gebied die aansluit op de ‘Omgevingsvisie Alkmaar 2040, Transformatie Kanaalzone’.

Het Ontwikkelteam is druk bezig met de gemixte invulling van het plangebied, zoals appartementen, maar ook grondgebonden woningen. In de uitwerking zal ook worden gekeken naar een verbinding tussen het leefgebied van de nieuwe wijk en het Noord-Hollands Kanaal.

Zoals de plannen zich nu aftekenen zal straks een nieuw leefgebied ontstaan met meer dan 450 woningen in een grote gevarieerde verscheidenheid aan typologieën en doelgroepen. Het voormalige PENdorp is gunstig gelegen ten opzichte van het station en de binnenstad van Alkmaar (slechts 5 minuten fietsen).

Het PENdorp is een ontwikkeling van HBB Groep en De Geus Bouw.

Interesse in wonen in Pendorp?
Momenteel wordt er door het team van ‘De tuinen van PEN-dorp’ gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan.
Meer informatie over het project zal naar verwachting in het 1e kwartaal van 2022 beschikbaar komen.
Inschrijven als geïnteresseerde kan al wel alvast op: www.woneninpendorp.nl